Duszpasterze

Duszpasterze Parafii:

Proboszcz:

ks. Stanisław Włosowicz, KHM, ur. 1949 (Skalbmierz), wyśw. 1975, mian. 2001

Wikariusze:

ks. Krzysztof Cebula, mgr teol., ur. 1979 (Pińczów, św. Jana), wyśw. 2005, mian. 2021

ks. Filip Korban, mgr teol., ur. 1996 (Kielce, Miłosierdzia Bożego), wyśw. 2021, mian. 2021